Cửa hàng số 1

6/3 CMT8, P. Bến Thành, Q1
ĐT: 097.150.5769

Cửa hàng số 2

178/4 Phan Đăng Lưu, P3, PN
ĐT: 099.540.3250

Cửa hàng số 3

102 Lê Thị Hồng, P17, GV
ĐT: 099.740.5074